godło Polski na tle dokumentów notarialnych w Dąbrowie

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu

Kancelaria Notarialna Anna Muzyk

Ikona długopisu dokonującego czynności notarialnych w kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży u notariusza

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności nieruchomości to zagadnienia blisko ze sobą powiązane. Aby mogło dojść do przeniesienia własności, konieczne jest bowiem jej wcześniejsze wyodrębnienie – dopiero po tym, jak lokal stanie się odrębną własnością, dana nieruchomość może zostać sprzedana.

Czym jest odrębna własność lokalu?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali: samodzielnym lokalem mieszkalnym [...] jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Odrębna własność lokalu oznacza, że lokal jest przedmiotem własności odrębnym od gruntu i budynku. Ustanowienie odrębnej własności lokalu jest możliwe zarówno w budynkach znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, jak i w budynkach, które stoją na gruntach będącą własnością właścicieli tych budynków.

Odrębna własność lokalu to prawo własności w najpełniejszym tego słowa znaczeniu – właściciel ma prawo do lokalu, gruntu pod budynkiem i nieruchomości wspólnej. Każdy lokal stanowiący odrębną nieruchomość ma księgę wieczystą, a właściciel może w dowolny sposób dysponować swoją własnością, na przykład poprzez sprzedaż, wynajem czy zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

W jaki sposób można ustanowić odrębną własność lokalu?

Przeniesienie własności nieruchomości reguluje art. 7 ustawy o własności lokali. Zgodnie z ustawą odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze:

 • umowy;
 • jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości;
 • orzeczenia sądu znoszącego współwłasność;

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, a do powstania własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Ile kosztuje wyodrębnienie lokalu mieszkalnego?

Ustanowienie odrębnej własności lokalu wiąże się z następującymi kosztami:

 • uzaświadczenie o samodzielności lokalu – zwolnione z opłat;
 • opłata skarbowa w przypadku korzystania z pełnomocnictwa – 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa;
 • taksa notarialna, której wysokość zależy od wartości przedmiotu danej czynności notarialnej;
 • opłata za wniosek o założenie księgi wieczystej i wpis własności – 400 zł;
 • w zależności od konkretnej sytuacji może pojawić się podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn;
 • opłaty za wypisy.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyodrębnienia lokalu przez sprzedaż?

Przed sprzedażą lokalu należy wcześniej wyodrębnić go z całości nieruchomości. Dopiero wyodrębnienie lokalu pozwala na przeniesienie własności mieszkania. W pierwszej kolejności należy zwrócić się do odpowiedniego starosty z wnioskiem o uznanie samodzielności lokalu. Po uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu można się udać do notariusza w celu ustanowienia odrębnej własności.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport;
 • odpis z księgi wieczystej;
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu (od starosty);
 • rzut kondygnacji, na której mieści się lokal;
 • rzut kondygnacji, na której mieści się pomieszczenie przynależne;
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku z klauzulą/zaświadczeniem o ostateczności;
 • podstawa nabycia, np. akt notarialny lub postanowienie sądu;
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (lub zaświadczenie o braku planu);
 • odpis KRS nabywcy (jeśli jest wpisany do KRS);
 • odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dewelopera;
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeśli strona ma być reprezentowana przez pełnomocnika.

Po ustanowieniu odrębnej własności lokalu można przystąpić do procesu sprzedaży. Służy temu umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności, znana również jako umowa sprzedaży lub umowa końcowa. Umowa przeniesienia własności kończy stosunek prawny powstały na podstawie umowy deweloperskiej.

Godziny urzędowania kancelarii

Poniedziałek

11:00 - 18:00

Wtorek, Środa, Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

8:00 - 15:00

Istnieje możliwość dokonania czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii, w tym także w dni wolne od pracy - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria notarialna w Dąbrowie Górniczej odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z działalnością notarialną.

Nasz obszar działalności to nie tylko Dąbrowa Górnicza, ale także Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Sławków, Sarnów oraz inne pobliskie miejscowości.

ikona pineska - siedziba kancelarii notarialnej w Dąbrowie, Sosnowcu i okolicach KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MUZYK
ul. Majakowskiego 32/2 41-300 Dąbrowa Górnicza
I piętro, wejście od podwórza, pierwsza klatka od strony ulicy Majakowskiego
ikona e-mail - kancelaria notarialna Dąbrowa Górnicza TELEFON: (32) 411 36 28 TEL. KOMÓRKOWY: 502 354 895 lub 731 138 439
E-MAIL:
Pozostałe dane kancelarii notarialnej NIP: 644 336 74 12 REGON: 367933954
Numer rachunku bankowego: 92 1050 1272 1000 0092 4548 5157 ING Bank Śląski S.A.