godło Polski

Notariusz oferuje usługi notarialne dla mieszkańców Sławkowa

Kancelaria Notarialna Anna Muzyk

zapisywanie czynności notarialnych w Sławkowie
ikona spisywania protokołów, testamentów

Czynności notarialne, takie jak akt notarialny czy poświadczenie zgodności kopii z oryginałem, może sporządzić wyłącznie notariusz. Sławków to miasto, które znajduje się w obszarze działania Kancelarii notarialnej Anna Muzyk. Choć siedzibą naszej Kancelarii jest Dąbrowa Górnicza, obszary działania obejmują także okoliczne miejscowości, w tym Sławków. Klienci dojeżdżający ze Sławkowa, mogą bezpłatnie skorzystać z parkingu, na którym znajdują się również dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Czynności notarialne

Kancelaria notarialna Anna Muzyk cieszy się pozytywnymi opiniami wśród klientów, którym zależy na profesjonalnym podejściu, rozbudowanej ofercie usług notarialnych oraz doskonałej lokalizacji. U nas mogą Państwo uzyskać sporządzenie aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń (np. zgodności kopii z oryginałem), protestów weksli i czeków, projektów dokumentów, wypisów, wyciągów i odpisów dokumentów, a także innych czynności. Kancelaria notarialna w Sławkowie oferuje również pozostałe usługi notarialne:

  • spisywanie protokołów,
  • składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej i dokumentów stanowiących podstawę tego wpisu,
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych i danych elektronicznych zapisanych na nośnikach,
  • czynności w zakresie europejskiego prawa spadkowego,
  • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
Pióro - kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna o szerokim zasięgu działania

Notariusz Anna Muzyk zajmuje się dokonywaniem czynności notarialnych w siedzibie Kancelarii, którą jest Dąbrowa Górnicza. Istnieje również możliwość świadczenia usług notarialnych dla mieszkańców innych miast (jak Sławków), jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności lub charakter czynności. W celu uzyskania dodatkowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania i poinformujemy, na czym polega dokonywanie poszczególnych czynności notarialnych.

Załatwianie spraw spadkowych u notariusza

Po śmierci spadkodawcy konieczne jest przeprowadzenie sprawy spadkowej. Obecnie istnieją dwie alternatywne drogi uzyskania potwierdzenia nabycia praw spadkowych: droga sądowa o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku albo droga notarialna, która wiążę się z uzyskaniem aktu poświadczenia dziedziczenia. Przy czym warto zwrócić uwagę, że tylko przy sprawach sądowych występuje rejonizacja, co oznacza, że z zasady właściwy do sprawy spadkowej będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Takich ograniczeń nie ma przy notarialnym poświadczeniu dziedziczenia. Wobec powyższego jeżeli ostatnim miejscem zamieszkania osoby zmarłej był Sławków - sprawę spadkową można przeprowadzić u notariusza w Dąbrowie Górniczej.

Obrót nieruchomościami - pomoc dla mieszkańców Sławkowa

Warto zwrócić uwagę, że obecne przepisy Prawa o notariacie nie wprowadzają rejonizacji notariuszy związanej z miejscem położenia nieruchomości, co oznacza, że jeżeli przedmiotem obrotu (np. sprzedaży, darowizny, działu spadku) ma być nieruchomość położona w Sławkowie, czynności takiej może dokonać notariusz w Dąbrowie Górniczej.

Godziny urzędowania kancelarii

Poniedziałek

11:00 - 18:00

Wtorek, Środa, Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

8:00 - 15:00

Istnieje możliwość dokonania czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii, w tym także w dni wolne od pracy - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące czynności notarialnych.

Nasz obszar działalności to nie tylko Sławków, ale także Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin, Sarnów oraz inne pobliskie miejscowości.

ikona pineska - siedziba główna kancelarii notarialnej KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MUZYK
ul. Majakowskiego 32/2 41-300 Dąbrowa Górnicza
I piętro, wejście od podwórza, pierwsza klatka od strony ulicy Majakowskiego
ikona e-mail - kancelaria notarialna Sławków TELEFON: (32) 411 36 28 TEL. KOMÓRKOWY: 502 354 895 lub 731 138 439
E-MAIL:
ikona książki - Pozostałe dane notariusza NIP: 644 336 74 12 REGON: 367933954
Numer rachunku bankowego: 92 1050 1272 1000 0092 4548 5157 ING Bank Śląski S.A.