godło Polski na tle dokumentów notarialnych w Dąbrowie

Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Anna Muzyk

biurko i dokumenty notarialne notariusza w Dąbrowie
ikona spisywania aktów poświadczenia, wypisów

Rola Notariusza

Notariusz dokonuje czynności notarialnych, którym strony są zobowiązane lub chcą nadać formę notarialną. Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej również funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz sporządza dokumenty i akty w przejrzysty i zrozumiały sposób oraz udziela stronom niezbędych wyjaśnień dot. wykonywanych czynności notarialnych. Notariusz jest prawnikiem, którego zadaniem jest poświadczanie rzetelności dokumentów. Zajmuje się weryfikacją tożsamości osób podpisujących umowy oraz upewnia się, że są one świadome praw i obowiązków z nich wynikających. Notariusz Anna Muzyk w razie jakichkolwiek niejasności udziela wyjaśnień i jest w pełni dla Państwa dyspozycyjna.

Czynności notarialne

Kancelaria notarialna w Dąbrowie Górniczej sporządza:

 • akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia,
 • protokoły,poświadczenia, protesty weksli oraz czeków,
 • czynności dot. europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • przechowanie papierów wartościowych, pieniędzy, danych na informatycznym nośniku danych oraz dokumentów,
 • odpisy, wyciagi dokumentów oraz wypisy,
 • projekty oświadczeń, aktów i innych dokumentów,
 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
pieniądze - opłata/cennik w Kancelarii notarialnej za usługi
ikona monety

OPŁATY NOTARIALNE

Szczegółowy cennik opłat notarialnych dostępnych w zakładce: cennik notariusza.

Maksymalna stawka taksy notarialnej w zależności od przedmiotu czynności notarialnej:
 • do 3.000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

BEZPŁATNE USŁUGI NOTARIALNE:

 • wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych,
 • internet WI-FI na terenie kancelarii notarialnej dla wszystkich klientów,
 • parking (w tym dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych).
 • Nasz profesjonalizm potwierdzają bardzo wysokie opinie Klientów w serwisie Google (5*).
Ikona długopisu dokonującego czynności notarialnych w kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej

Dokumenty poświadczone przez notariusza

Notariusz Anna Muzyk może poświadczyć zgodność wyciągu, odpisu lub kopii z oryginalnym dokumentem. Najczęściej poświadczane są:

 • dokumenty księgowe, takie jak faktury czy dowody księgowe,
 • poświadczenie zgodności kopii z oryginalnym dokumentem (potoczne zwane: "odpis"),
 • data okazania dokumentu,
 • własnoręczność podpisu,
 • pozostawanie osoby w określonym miejscu lub pozostanie przy życiu.

Najczęściej sporządzane czynności notarialne


1. Czynności obejmujące prawa majątkowe i zbycie nieruchomości, czyli:


2. Czynności dokonywane pomiędzy małżonkami oraz w konkubinatach i związkach partnerskich, czyli:


3. Czynności mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań:

 • dobrowolne poddanie się egzekucji - najem okazjonalny,
 • poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC,
 • ustanowienie hipoteki,
 • podpisanie deklaracji wekslowej i weksla.


4. Czynności obejmujące ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz obciążenia ich innymi prawami:

 • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (ustanowienie służebności, służebności przesyłu, ustanowienie użytkowania oraz ustanowienie hipoteki),
 • poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC,
 • umowa quoad usum - ustanowienie podziału nieruchomości do korzystania.


5. Czynności wykonywane na wypadek śmierci przez spadkodawcę oraz po śmierci przez spadkobierców:

 • protokół dziedziczenia,
 • przyjęcie oraz odrzucenie spadku,
 • otwarcie oraz ogłoszenie testamentu,
 • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • umowa o zrzeczenie się zachowku, umowa o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • testament, zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe, wydziedziczenie.


6. Czynności dokonywane przez podmioty z działalnością gospodarczą- przedsiębiorcy, spółdzielnie, spółki:

 • sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego,
 • wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) lub innych wkładów do spółki,
 • likwidacja spółki, rozwiązanie umowy spółki,
 • umowa spółki oraz zmiana umowy spółki,
 • łączenie spółek, podział spółki lub przekształcenie spółki,
 • protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o. oraz protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy.


7. Pozostałe czynności notarialne, między innymi:

 • poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności odpisu z dokumentem, poświadczenie daty pewnej,
 • wniosek o wpis do księgi wieczystej (wniosek wieczystosięgowy),
 • poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (kopia wierzytelna).


Godziny urzędowania kancelarii

Poniedziałek

11:00 - 18:00

Wtorek, Środa, Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

8:00 - 15:00

Istnieje możliwość dokonania czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii, w tym także w dni wolne od pracy - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria notarialna w Dąbrowie Górniczej odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z działalnością notarialną.

Nasz obszar działalności to nie tylko Dąbrowa Górnicza, ale także Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Sławków, Sarnów oraz inne pobliskie miejscowości.

ikona pineska - siedziba kancelarii notarialnej w Dąbrowie, Sosnowcu i okolicach KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MUZYK
ul. Majakowskiego 32/2 41-300 Dąbrowa Górnicza
I piętro, wejście od podwórza, pierwsza klatka od strony ulicy Majakowskiego
ikona e-mail - kancelaria notarialna Dąbrowa Górnicza TELEFON: (32) 411 36 28 TEL. KOMÓRKOWY: 502 354 895 lub 731 138 439
E-MAIL:
Pozostałe dane kancelarii notarialnej NIP: 644 336 74 12 REGON: 367933954
Numer rachunku bankowego: 92 1050 1272 1000 0092 4548 5157 ING Bank Śląski S.A.