godło Polski na tle dokumentów notarialnych w Dąbrowie

Umowa o dział spadku

Kancelaria Notarialna Anna Muzyk

Ikona długopisu dokonującego czynności notarialnych w kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej

Umowa o dział spadku u notariusza

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobiercy stają się współwłaścicielami całego jego majątku. Celem działu spadku jest wyznaczenie wartości majątku, zerwanie wspólności majątku spadkowego i rozdzielenie pomiędzy spadkobierców rzeczy oraz praw wchodzących w skład spadku. Dział spadku można przeprowadzić na dwa sposoby: w umowie sporządzonej u notariusza (umowny dział spadku) lub w drodze postępowania sądowego (sądowy dział spadku). Dział spadku nie jest obowiązkowy i zależy wyłącznie od woli spadkobierców.

Kiedy dokonuje się umownego działu spadku?

Aby mogło dojść do umownego działu spadku, wszyscy spadkobiercy muszą zgadzać się co do sposobu i formy podziału spadku. Dotyczy to zgody w kwestii przedmiotów i praw, które poszczególni spadkobiercy mają otrzymać. Istotne jest również dojście do porozumienia w kwestii tego, czy ma nastąpić podział faktyczny (przyznanie rzeczy lub praw danej osobie) czy podział cywilny (sprzedaż i podział uzyskanej kwoty pomiędzy spadkobierców). Umowny dział spadku przeprowadza się w kancelarii notarialnej. Podział spadku u notariusza jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są jednomyślni – jeśli choć jedna osoba zażąda sądowego działu spadku, dział umowny jest niemożliwy.

W treści umowy należy uwzględnić, czy na jej mocy podział spadku u notariusza będzie dokonany częściowo czy w całości. Jeśli dział spadku będzie częściowy, istotne jest również wskazanie, jakie przedmioty mają wchodzić do umownego podziału. Spadkobiercy nie muszą stawiać się osobiście w kancelarii notarialnej, lecz mogą ustanowić pełnomocnictwo do działu spadku u notariusza. Obecność spadkobierców jest jedynie wymagana przy poświadczeniu dziedziczenia przez notariusza.

Cena działu spadku u notariusza

Ile kosztuje dział spadku u notariusza? Taksa notarialna ustalana jest indywidualnie i zależy od wartości majątku podlegającego działowi. Maksymalne stawki taksy notarialnej znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Kto ponosi koszty działu spadku u notariusza? Koszty związane z działem spadku u notariusza ponoszą spadkobiercy będący stronami umowy. Należy również doliczyć ewentualne opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księdze wieczystej, podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dział spadku dokonywany jest odpłatnie (ze spłatą pozostałych spadkobierców) oraz koszty uzyskania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia działu spadku u notariusza.

Jakie dokumenty są potrzebne przy notarialnym podziale spadku?

Należy się odpowiednio przygotować na dział spadku u notariusza. Jakie dokumenty będą potrzebne? Oto najważniejsze z nich:

  • dokumenty tożsamości,
  • dokumenty potwierdzające podstawę nabycia spadku, tj. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że zapłacono podatek od spadków i darowizn lub że nabycie jest zwolnione z podatku lub że zobowiązanie podatkowe zostało przedawnione.

Jeśli przedmiotem działu spadku jest działka gruntu, samodzielny lokal mieszkalny lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, konieczne jest również dostarczenie dodatkowych dokumentów. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela notariusz.

Godziny urzędowania kancelarii

Poniedziałek

11:00 - 18:00

Wtorek, Środa, Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

8:00 - 15:00

Istnieje możliwość dokonania czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii, w tym także w dni wolne od pracy - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria notarialna w Dąbrowie Górniczej odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z działalnością notarialną.

Nasz obszar działalności to nie tylko Dąbrowa Górnicza, ale także Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Sławków, Sarnów oraz inne pobliskie miejscowości.

ikona pineska - siedziba kancelarii notarialnej w Dąbrowie, Sosnowcu i okolicach KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MUZYK
ul. Majakowskiego 32/2 41-300 Dąbrowa Górnicza
I piętro, wejście od podwórza, pierwsza klatka od strony ulicy Majakowskiego
ikona e-mail - kancelaria notarialna Dąbrowa Górnicza TELEFON: (32) 411 36 28 TEL. KOMÓRKOWY: 502 354 895 lub 731 138 439
E-MAIL:
Pozostałe dane kancelarii notarialnej NIP: 644 336 74 12 REGON: 367933954
Numer rachunku bankowego: 92 1050 1272 1000 0092 4548 5157 ING Bank Śląski S.A.