godło Polski na tle dokumentów notarialnych w Dąbrowie

Umowa darowizny nieruchomości

Kancelaria Notarialna Anna Muzyk

Ikona długopisu dokonującego czynności notarialnych w kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej

Umowa o darowiznę nieruchomości

Przepisanie mieszkania w formie darowizny wymaga wizyty u notariusza. Darowiznę można przekazać zarówno osobie fizycznej, jak i prawnej – nie ma też ograniczenia, że musi to być jedna osoba. Sprawdź, jak przekazać nieruchomość w darowiźnie i ile kosztuje przepisanie mieszkania u notariusza.

Jak dokonać darowizny nieruchomości?

Sposób przekazania darowizny został określony w art. 158 i 890 Kodeksu cywilnego, które jasno wskazują, że umowa darowizny domu powinna być sporządzona u notariusza. Przepisanie mieszkania w formie darowizny odbywa się przy udziale darczyńcy i obdarowanego. Darczyńca powinien w sposób niebudzący wątpliwości wyrazić chęć dokonania darowizny na rzecz obdarowanego, z kolei druga strona powinna oświadczyć, że przyjmuje darowiznę. Umowa w formie aktu notarialnego jest nie tylko konieczna, lecz również stanowi zabezpieczenie dla obu stron.

Ile trzeba zapłacić u notariusza za darowiznę nieruchomości?

Jeśli chodzi o to, ile kosztuje darowizna mieszkania, koszty notarialne są ustalane według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564). Taksa notarialna darowizny zależy od wartości nieruchomości. Sprawdź szczegółowy cennik usług notarialnych.

Ile wynosi podatek od darowizny nieruchomości?

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn umowy darowizny są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Podatek od darowizny nieruchomości nie musi być jednak płacony w każdym przypadku. Z płacenia podatku są zwolnieni obdarowani będący najbliższą rodziną darczyńcy (tzw. “zerowa” grupa podatkowa), tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Ponadto, ponieważ darowizna nieruchomości dokonywana jest w formie aktu notarialnego, to notariusz dokonuje formalności i zgłasza nabycie nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Warunkiem jest zgłoszenie nabycia darowizny nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Podatek od darowizny nieruchomości muszą natomiast zapłacić obdarowani spoza najbliższej rodziny darczyńcy (II i III grupa podatkowa). Oblicza się go od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według stawki zamieszczonej w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizny przekraczające kwotę wolną od podatku również należy zgłosić do urzędu skarbowego – w przypadku umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, zawiadomieniem i poborem podatku zajmuje się notariusz.

Czy darowizna nieruchomości musi być u notariusza?

Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa darowizny domu, czyli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, powinna być zawarta u notariusza. Dotyczy to nie tylko umowy darowizny domu, lecz również mieszkania, gospodarstwa rolnego czy działki. Darowizna mieszkania u notariusza jest zawierana w formie umowy będącej aktem notarialnym.

Co jest potrzebne do umowy darowizny nieruchomości?

Na wstępie notariusz musi potwierdzić tożsamość osób zawierających umowę, dlatego niezbędne jest okazanie dowodów osobistych. Istnieje również lista dokumentów wymaganych podczas podpisywania umowy.

Umowa darowizny nieruchomości – dokumenty:

  • dowód własności nieruchomości (np. orzeczenie sądu lub akt notarialny),
  • numer księgi wieczystej (o ile została założona),
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wypis z ewidencji gruntów,
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku lub że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – wymagane w przypadku nabycia własności darowanej nieruchomości w drodze darowizny (od 2007 roku) lub w drodze spadku.

W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty do umowy darowizny. Projekt (wzór) umowy wraz z listą niezbędnych dokumentów można uzyskać po kontakcie z notariuszem.

Godziny urzędowania kancelarii

Poniedziałek

11:00 - 18:00

Wtorek, Środa, Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

8:00 - 15:00

Istnieje możliwość dokonania czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii, w tym także w dni wolne od pracy - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria notarialna w Dąbrowie Górniczej odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z działalnością notarialną.

Nasz obszar działalności to nie tylko Dąbrowa Górnicza, ale także Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Sławków, Sarnów oraz inne pobliskie miejscowości.

ikona pineska - siedziba kancelarii notarialnej w Dąbrowie, Sosnowcu i okolicach KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MUZYK
ul. Majakowskiego 32/2 41-300 Dąbrowa Górnicza
I piętro, wejście od podwórza, pierwsza klatka od strony ulicy Majakowskiego
ikona e-mail - kancelaria notarialna Dąbrowa Górnicza TELEFON: (32) 411 36 28 TEL. KOMÓRKOWY: 502 354 895 lub 731 138 439
E-MAIL:
Pozostałe dane kancelarii notarialnej NIP: 644 336 74 12 REGON: 367933954
Numer rachunku bankowego: 92 1050 1272 1000 0092 4548 5157 ING Bank Śląski S.A.