godło Polski na tle dokumentów notarialnych w Dąbrowie

Umowa o podział majątku wspólnego

Kancelaria Notarialna Anna Muzyk

Ikona długopisu dokonującego czynności notarialnych w kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej

Umowa o podział majątku objętego wspólnością ustawową

W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego – przez obie osoby lub jedną z nich.

Majątek wspólny to:

 • dochody z pracy i innej działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku wspólnego (np. najem mieszkania),
 • dochody z majątku osobistego małżonków,
 • środki z rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego,
 • przedmioty nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa za środki z majątku wspólnego (nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe).

Kiedy dokonuje się podziału majątku?

Umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i w trakcie rozwodu lub po rozwodzie. Podział majątku ma na celu przyznanie określonych składników majątkowych jednemu z małżonków, a do podziału majątku może dojść wyłącznie po ustaniu wspólności majątkowej.

Czy można podzielić majątek wspólny w trakcie trwania małżeństwa?

Zawarcie umowy o podział majątku wspólnego w czasie trwania małżeństwa jest możliwe w sytuacji, gdy między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Dzieje się tak najczęściej w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji, podpisania intercyzy, a także śmierci, ubezwłasnowolnienia lub upadłości jednego z małżonków. Przed podziałem majątku w trakcie trwania małżeństwa należy ustanowić rozdzielność majątkową.

Gdzie można dokonać podziału majątku?

Podział majątku przy rozwodzie, po rozwodzie lub w trakcie trwania małżeństwa może być dokonany w drodze umowy między małżonkami, u notariusza lub w sądzie.

 • Podział majątku w drodze umowy małżeńskiej – dotyczy sytuacji, kiedy w skład majątku wspólnego wchodzą wyłącznie ruchomości.
 • Podział majątku u notariusza – umowa o podział majątku wspólnego u notariusza ma formę aktu notarialnego i jest konieczna w sytuacjach, gdy w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości. Na tę formę warto zdecydować się wtedy, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia, gdyż podział majątku u notariusza to procedura szybsza niż postępowanie sądowe.
 • Podział majątku w sądzie – dotyczy postępowań o podział majątku wspólnego lub postępowań rozwodowych. Sądowy podział majątku przy rozwodzie jest możliwy na wniosek jednego z małżonków wtedy, gdy dokonanie podziału nie będzie skutkowało powstaniem nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Jakie dokumenty są potrzebne przy podziale majątku?

Aby podział majątku wspólnego mógł dojść do skutku, konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Należą do nich między innymi:

 • dane osobowe małżonków,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dokument potwierdzający ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, np. odpis prawomocnego wyroku rozwodowego (podział majątku wspólnego po rozwodzie), orzeczenie separacji czy umowa rozdzielności małżeńskiej,
 • określenie składu majątku wspólnego,
 • określenie sposobu podziału majątku,
 • dokumenty potwierdzające prawo własności składników majątku wspólnego,
 • inne dokumenty związane z nieruchomościami.

Warto zauważyć, że byli małżonkowie nie mają obowiązku dokonywania podziału, dlatego jest to decyzja całkowicie indywidualna i dobrowolna. Podział majątku wspólnego po rozwodzie może być też dokonany nawet kilka lat po ustaniu małżeństwa.

Ile kosztuje podział majątku u notariusza?

Podział majątku to proces, który nie tylko wymaga sporo czasu i zaangażowania, ale także jest kosztowny. Jeśli zdecydujemy się na podział majątku u notariusza, to musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, które wpłyną na ostateczną cenę.

Koszt podziału majątku u notariusza wynosi 300 złotych, jeśli dokument ten zawiera zgodny projekt podziału. Jednak, jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, koszt ten wzrasta do 1000 złotych. Warto pamiętać, że koszty notarialne są zależne od wartości majątku, jaki trzeba podzielić. Dodatkowo, należy pamiętać o kosztach wynagrodzenia adwokata w przypadku, gdy chcemy się odwołać od decyzji sądu pierwszej instancji.

Jeśli jednak zdecydujemy się na podział majątku przez sąd, koszty mogą wzrosnąć. Składając wniosek do sądu o podział majątku musimy zapłacić 1000 zł. Jeśli nie uda nam się osiągnąć porozumienia, a sprawa trafi do drugiej instancji, koszty podziału wzrosną o kolejne 1000 zł.

Podsumowując, koszty podziału majątku u notariusza wahają się między 300 a 1000 złotych, w zależności od zgodności projektu podziału i wartości majątku. Należy jednak pamiętać, że koszty te mogą być wyższe, gdy sprawa trafi do sądu lub w przypadku konieczności zatrudnienia adwokata.

Kto ponosi koszty notarialnego podziału majątku wspólnego

Jednym z kosztów, które należy uwzględnić podczas podziału majątku wspólnego są koszty notarialne. Kwestia, kto je ponosi, może jednak budzić wątpliwości.

Zgodnie z przepisami, koszty notarialne ponosi każda ze stron w równych częściach. Oznacza to, że jeśli podział majątku dotyczy dwóch osób, to każda z nich odpowiada za połowę tych kosztów. Notariusz ustala wysokość opłaty notarialnej na podstawie taksy notarialnej i stosownego rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Wysokość opłat zależy od wielu czynników, w tym od wartości majątku, jaki trzeba podzielić oraz od tego, czy strony są w stanie dojść do porozumienia. Warto jednak pamiętać, że oprócz kosztów notarialnych, trzeba także uwzględnić inne wydatki, które mogą wynikać z tego procesu.

Godziny urzędowania kancelarii

Poniedziałek

11:00 - 18:00

Wtorek, Środa, Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

8:00 - 15:00

Istnieje możliwość dokonania czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii, w tym także w dni wolne od pracy - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria notarialna w Dąbrowie Górniczej odpowie na wszystkie Państwa pytania związane z działalnością notarialną.

Nasz obszar działalności to nie tylko Dąbrowa Górnicza, ale także Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Sławków, Sarnów oraz inne pobliskie miejscowości.

ikona pineska - siedziba kancelarii notarialnej w Dąbrowie, Sosnowcu i okolicach KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MUZYK
ul. Majakowskiego 32/2 41-300 Dąbrowa Górnicza
I piętro, wejście od podwórza, pierwsza klatka od strony ulicy Majakowskiego
ikona e-mail - kancelaria notarialna Dąbrowa Górnicza TELEFON: (32) 411 36 28 TEL. KOMÓRKOWY: 502 354 895 lub 731 138 439
E-MAIL:
Pozostałe dane kancelarii notarialnej NIP: 644 336 74 12 REGON: 367933954
Numer rachunku bankowego: 92 1050 1272 1000 0092 4548 5157 ING Bank Śląski S.A.