Notariusz - godło

Kancelaria Notarialna

Notariusz Anna Muzyk

o kancelarii

Biuro kancelarii notarialnej Anny Muzyk

Kancelaria notarialna zlokalizowana jest w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Majakowskiego numer 32/2. Wejście do budynku znajduje się po prawej stronie, od podwórza, pierwsza klatka od strony ulicy Majakowskiego. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku. W sąsiedztwie Kancelarii znajduje się Urząd Skarbowy, a w bliskiej odległości również Urząd Miejski i Sąd Rejonowy.

Lokalizacja Kancelarii pozwala na łatwy dojazd zarówno samochodem (blisko węzła drogowego łączącego DK86 i S1), jak i komunikacją miejską (przystanek autobusowy – Reden Aleja Majakowskiego) z miejscowości: Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Sarnów, Sławków.

Czynności notarialne notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii, a także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Wszelkie informacje w zakresie czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Udogodnienia dla klientów

Bezpośrednio przed budynkiem, po obu stronach ulicy, znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe. Dodatkowo z drugiej strony budynku (od strony ulicy Mickiewicza) znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Naszym klientom udostępniamy bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi, co umożliwia dokonanie zapłaty w formie przelewu bankowego w związku z dokonywaną czynnością notarialną np. umową sprzedaży.

Długopis - kancelaria notarialna Anna Muzyk

Notariusz Anna Muzyk

Z notariatem związana od 2009 roku, kiedy rozpoczęła praktyki w Kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wynikiem ogólnym celującym, uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską na temat "Aktu poświadczenia dziedziczenia" napisała pod patronatem prof. zw. dr hab. Wojciecha Popiołka. W latach 2013-2015 odbywała aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach pod patronatem Notariusza w Dąbrowie Górniczej Witolda Krawczyka. Następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu notarialnego pracowała jako zastępca notarialny.

Na stanowisko notariusza została powołana decyzją Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby Kancelarii w Dąbrowie Górniczej.

Dodatkowo ukończyła także studia magisterskie na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu o specjalizacji obrót prawny nieruchomościami.

Godziny urzędowania Kancelarii

Poniedziałek

11:00 - 18:00

Wtorek, Środa, Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

8:00 - 15:00

Istnieje możliwość dokonania czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii, w tym także w dni wolne od pracy - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Czynności notarialne i opłaty

klawiatura - praca w kancelarii notarialnej
ikona pisanie, edycja

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

ART. 79 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1991 ROKU - PRAWO O NOTARIACIE, SZCZEGÓŁOWO OKREŚLA, JAKIE CZYNNOŚCI WYKONUJE NOTARIUSZ. ZALICZA SIĘ DO NICH:
 • sporządzanie aktów notarialnych;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządzanie poświadczeń (np. poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu);
 • sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, na żądanie stron;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych, danych zapisanych na elektronicznym nośniku danych;
 • spisywanie protokołów;
 • składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej i przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę tego wpisu;
 • podejmowanie czynności w zakresie europejskiego poświadczenia spadkowego.

Notariusz ma również obowiązek udzielenia stronom wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywanej przez niego czynności notarialnej.

pieniądze - opłata/cennik w Kancelarii notarialnej za usługi
ikona monety

OPŁATY

W związku z dokonaną czynnością notariusz pobiera wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, które jest powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

Dodatkowo notariusz sporządzając akt notarialny pobiera i odprowadza na rzecz odpowiedniej instytucji:
 • opłatę sądową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w związku ze złożeniem wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

BEZPŁATNE USŁUGI:

 • informacje w zakresie czynności notarialnych
 • miejsca parkingowe (w tym dwa dla niepełnosprawnych)
 • WI-FI na terenie kancelarii dla wszystkich naszych klientów
 • Nasz profesjonalizm potwierdzają bardzo wysokie opinie Klientów.

Potrzebne dokumenty

W celu wskazania niezbędnych dokumentów wymaganych do dokonania określonej czynności notarialnej prosimy o uprzedni kontakt z Kancelarią Notarialną w dogodny dla Państwa sposób:

 • osobiście
 • mailowo
 • telefonicznie

Informacje w tym zakresie są udzielane bezpłatnie.

Bez względu na rodzaj czynności każda osoba fizyczna musi się legitymować ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu), a w przypadku osób prawnych, oprócz danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji, konieczne będą: numer KRS i tekst jednolity umowy/statutu spółki.

Poniżej znajdą Państwo listę niektórych czynności notarialnych wraz ze wskazaniem przykładowych dokumentów związanych z daną czynnością.

 • Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (wykupiony wraz z udziałem w gruncie)
  • dane osobowe stron umowy
  • podstawa nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu)
  • numer księgi wieczystej dla lokalu
  • zaświadczenie zarządcy budynku o niezaleganiu przez sprzedającego z opłatami eksploatacyjnymi za przedmiotowy lokal
  • na życzenie kupującego - zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu
  • dodatkowo w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 2007 roku, a także w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia niezbędne będzie zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
 • Umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (wykupiony wraz z udziałem w gruncie)
  • dane osobowe stron umowy
  • podstawa nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu)
  • numer księgi wieczystej dla lokalu
  • dodatkowo w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 2007 roku, a także w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia niezbędne będzie zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
 • Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • dane osobowe stron umowy
  • podstawa nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu)
  • numer księgi wieczystej dla lokalu
  • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzające przysługiwanie sprzedającemu prawa do lokalu wraz z informacją czy nie zalega on z opłatami za przedmiotowy lokal mieszkalny oraz informacją czy Spółdzielnia ma uregulowane prawo do gruntu pod budynkiem, w którym znajduje się lokal
  • dodatkowo w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 2007 roku, a także w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia niezbędne będzie zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
 • Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • dane osobowe stron umowy
  • podstawa nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu)
  • numer księgi wieczystej dla lokalu
  • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzające przysługiwanie darczyńcy prawa do lokalu wraz z informacją czy Spółdzielnia ma uregulowane prawo do gruntu pod budynkiem, w którym znajduje się przedmiotowy lokal
  • dodatkowo w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 2007 roku, a także w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia niezbędne będzie zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
 • Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej
  • dane osobowe stron umowy
  • numer księgi wieczystej dla nieruchomości
  • podstawa nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu)
  • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości
  • wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku konieczności odłączenia części nieruchomości i założenia dla niej nowej księgi wieczystej
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu
  • zaświadczenie wskazujące czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasów
  • zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji
  • dodatkowo w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 2007 roku, a także w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia niezbędne będzie zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
 • Umowa darowizny nieruchomości gruntowej
  • dane osobowe stron umowy
  • numer księgi wieczystej dla nieruchomości
  • podstawa nabycia (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu)
  • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu
  • dodatkowo w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności od 2007 roku, a także w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia niezbędne będzie zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
 • Testament
  • dane osobowe testatora
  • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia)
  • numer księgi wieczystej dla nieruchomości (w przypadku tzw. zapisu windykacyjnego)
 • Oświadczenie o odrzuceniu/przyjęciu spadku
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
  • dane osobowe osób odrzucających/przyjmujących spadek
  • dane pozostałych spadkobierców – imiona, nazwiska, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa ze zmarłym (o ile dane te są znane)
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
  • numer PESEL zmarłego oraz informacja o jego ostatnim miejscu zamieszkania
  • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobierców (małżonek zmarłego oraz osoby po zmianie nazwiska na skutek zawarcia związku małżeńskiego)
  • odpis skrócony aktu urodzenia spadkobierców (np. w przypadku dzieci, które nie zawarły związku małżeńskiego i tym samym nie zmieniły nazwiska)
  • dane osobowe spadkobierców
  • numer księgi wieczystej, jeżeli w skład spadku po zmarłych wchodzi nieruchomość lub inne prawo, dla którego prowadzona jest księga wieczysta
  • testament (o ile został sporządzony)
 • Pełnomocnictwo
  • dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika
  • w przypadku, gdy pełnomocnictwo dotyczy rozporządzenia nieruchomością (zbycie/nabycie) - numer księgi wieczystej dla nieruchomości
 • Rozdzielność majątkowa małżeńska
  • dane osobowe małżonków
  • odpis skrócony aktu małżeństwa

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące czynności notarialnych.

Nasz obszar działalności to nie tylko Dąbrowa Górnicza, ale także Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Sławków, Sarnów oraz inne pobliskie miejscowości.

ikona pinezka - Kancelaria Notarialna Dąbrowa Górnicza KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA MUZYK
ul. Majakowskiego 32/2 41-300 Dąbrowa Górnicza
I piętro, wejście od podwórza, pierwsza klatka od strony ulicy Majakowskiego
ikona e-mail - Kancelaria Notarialna Dąbrowa Górnicza TELEFON: (32) 411 36 28 TEL. KOMÓRKOWY: 502 354 895 lub 731 138 439
E-MAIL:
Pozostałe dane Kancelarii Notarialnej NIP: 644 336 74 12 REGON: 367933954
Numer rachunku bankowego: 92 1050 1272 1000 0092 4548 5157 ING Bank Śląski S.A.